Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu:  http://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 70a9c7d3-a771-4991-8efc-aa665973f6b6

Nr TED: 2019/S 028-062761

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”. Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-02-08 11:09 Autor: Iwona Zagdan Data publikacji: 2019-02-08 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Zagdan Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-16 Osoba modyfikująca: Iwona Zagdan