Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zapytanie ofertowe (cenowe) na zmodernizowanie strony internetowej Akademickiego Biura Karier poprzez dodanie dwóch nowych modułów, które spowodują podniesienie jakości świadczonych usług w ramach projektu Akademia Pomorska 5 plus – rozwój dla jakości!


Data wytworzenia: 2020-05-13 13:42 Autor: Radosław Rymarczyk Data publikacji: 2020-05-13 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: Radosław Rymarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-13 Osoba modyfikująca: Radosław Rymarczyk