Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.52.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 9.05.19 r. w spr. zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych, studiach odbywanych na zasadach odpłatności w roku akademickim 2019/2020


Data wytworzenia: 2019-05-09 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2019-05-09 15:37 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-09 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa