Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IBiZ ZEiF" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:07 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (D) w IBiZ ZEiF" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:06 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (D) w IBiZ ZL" zmieniono dnia: 2020-08-31 12:05 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.109.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 28.08.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego " stworzono dnia: 2020-08-28 11:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.108.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.08.2020 w sprawie funkcjonowania AP w Słupsku w zakresie obsługi administracyjnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19" stworzono dnia: 2020-08-27 13:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-08-26 12:24 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w IPiA" zmieniono dnia: 2020-08-26 12:23 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w IPiA" zmieniono dnia: 2020-08-26 12:23 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF" stworzono dnia: 2020-08-25 12:57 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta w IF ZFA" stworzono dnia: 2020-08-25 12:56 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach" stworzono dnia: 2020-08-25 09:31 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Zarządznie nr R.021.107.20 z dn. 7.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej " stworzono dnia: 2020-08-07 11:31 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-08-06 13:29 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" zmieniono dnia: 2020-08-06 11:21 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" zmieniono dnia: 2020-08-06 11:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" zmieniono dnia: 2020-08-06 11:19 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" zmieniono dnia: 2020-08-06 11:18 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" stworzono dnia: 2020-08-05 13:58 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-08-05 10:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-08-05 10:05 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-08-04 10:20 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF " stworzono dnia: 2020-07-30 08:43 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w INoZ PK" stworzono dnia: 2020-07-30 08:42 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IGSEiT" stworzono dnia: 2020-07-30 08:40 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IBiNoZ" stworzono dnia: 2020-07-30 08:39 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Filologii (FG)" stworzono dnia: 2020-07-30 08:38 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.106.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 28.07.20 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na zatrudnienie" stworzono dnia: 2020-07-29 10:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.105.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 28.07.20 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim lub niemieckim " stworzono dnia: 2020-07-29 10:39 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-28 22:55 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-07-28 22:52 przez: Radosław Rymarczyk