Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Remont systemu dozorowego i systemu sygnalizacji pożaru w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2017-06-29 15:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Remont systemu dozorowego i systemu sygnalizacji pożaru w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2017-06-29 15:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" zmieniono dnia: 2017-06-29 11:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-06-29 10:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę trzech poleasingowych urządzeń wielofunkcyjnych." stworzono dnia: 2017-06-28 09:01 przez: Magdalena Wyrwa
 • Artykuł : "Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Pomorskiej_2016" zmieniono dnia: 2017-06-26 12:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin studiów doktoranckich w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-06-26 12:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-06-26 12:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-06-26 12:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.57.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem AP w Słupsku " zmieniono dnia: 2017-06-26 12:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.56.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu " zmieniono dnia: 2017-06-26 12:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Kanclerz " zmieniono dnia: 2017-06-26 11:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych " stworzono dnia: 2017-06-23 10:43 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.58.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R/0004/46/12 z dnia 25 września 2012 w sprawie zmian do Uchwały nr R.000.13.17 z dnia 22 lutego 2017 r. w spr. wyrażenia zgody na realizację działań inwest" stworzono dnia: 2017-06-23 10:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.60.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, SPS o profilu praktycznym " zmieniono dnia: 2017-06-23 10:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.59.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, SPS o profilu praktycznym " stworzono dnia: 2017-06-23 10:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.59.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Literaturoznawstwo STS" stworzono dnia: 2017-06-23 10:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.58.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R/0004/46/12 z dnia 25 września 2012 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia - w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015" stworzono dnia: 2017-06-23 10:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.57.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem AP w Słupsku " stworzono dnia: 2017-06-23 10:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.56.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu " stworzono dnia: 2017-06-23 10:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.55.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu" stworzono dnia: 2017-06-23 10:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.54.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na wszystkich rodzajach studiów" stworzono dnia: 2017-06-23 09:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.53.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R.0004.04.14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w spr. zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem" stworzono dnia: 2017-06-23 09:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.52.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały nr R/004/22/13 z dnia 29 maja 2013 r. w spr.zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów " stworzono dnia: 2017-06-23 09:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" zmieniono dnia: 2017-06-23 09:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu (5 konkursów/stanowisk)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu (4 konkursy/stanowiska)" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:30 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:29 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2017-06-22 12:28 przez: Lena Cylupa