Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. projektu SOA" stworzono dnia: 2017-04-03 09:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.11.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 eu" stworzono dnia: 2017-04-03 09:33 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. projektu SOA" usunięto dnia: 2017-04-03 09:30 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "SOA - model kształcenia o profilu praktycznym"." usunięto dnia: 2017-04-03 09:23 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " usunięto dnia: 2017-04-03 09:20 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. projektu SOA" stworzono dnia: 2017-04-03 09:18 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r." stworzono dnia: 2017-03-30 14:15 przez: zp
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.03.17. Senatu AP z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zamian do Załącznika nr 1 uchwały nr R.000.30.16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018 " zmieniono dnia: 2017-03-29 15:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [SOA] realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020." zmieniono dnia: 2017-03-29 15:16 przez: zp
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-03-27 15:00 przez: zp
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2017-03-27 13:23 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Prawo" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Prawo" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Prawo" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Prawo" zmieniono dnia: 2017-03-27 12:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.09.17 Rektora AP z dn. 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o finansowaniu przewodu doktorskiego i wzoru umowy o przeprowadzenie przewodu doktorskiego " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.10.17 Rektora AP z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie śledzenia informacji publikowanych na stronach internetowych instytucji związanych z działalnością szkolnictwa wyższego. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " zmieniono dnia: 2017-03-27 12:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.11.17 Rektora AP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R.021.41.16 z dnia 9 maja 2016 r. dot. wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro. " stworzono dnia: 2017-03-27 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak