Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/27/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju AP oraz Zespołu ds. opracowania Strategii AP" stworzono dnia: 2013-03-18 08:39 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/30/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wyłonienia najlepszych absolwentów, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego" stworzono dnia: 2013-03-15 08:28 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/29/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia" stworzono dnia: 2013-03-15 08:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2013-03-14 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2013-03-14 14:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-14 14:12 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-14 14:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-14 14:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-14 14:06 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/28/13 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia godzin pracy Dziekanatów w czasie zjazdów studentów studiów niestacjonarnych" stworzono dnia: 2013-03-11 14:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Wybór ekspertów do realizacji projektu "Akademia Wieku Średniego"-Akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+" wspó" stworzono dnia: 2013-03-11 08:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/25/13 z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Uczelnianej" stworzono dnia: 2013-03-08 14:39 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/24/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołana Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Organizacja i przeprowadzenie kursu rozszerzającego umiejętności informatyczne wraz z pr" stworzono dnia: 2013-03-01 14:05 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/23/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji wyboru Eksperta ds. kształcenia osób dorosłych projektu "Akademia Wieku Średniego-akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+" współfinansowanym ze środków Unii Euro" stworzono dnia: 2013-03-01 13:53 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/22/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku dotyczącego studenckiej wymiany polsko-rosyjskiej (Słupsk-Irkuck)" zmieniono dnia: 2013-03-01 13:49 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/22/1" stworzono dnia: 2013-03-01 13:47 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-02-27 13:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/21/13 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętku multimedialnego dla AP w Słupsk" stworzono dnia: 2013-02-27 10:55 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/20/13 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie stawek wynagrodzenia dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich" stworzono dnia: 2013-02-27 10:52 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/20/13 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie stawek wynagrodzenia dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich" stworzono dnia: 2013-02-27 10:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/21/13 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu multimedialnego dla AP w Słupsku" stworzono dnia: 2013-02-26 14:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/20/13 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie stawek wynagrodzenia dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich" stworzono dnia: 2013-02-26 14:28 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Regulamin zarządzania wynikami pracy intelektualnej, komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych w AP" zmieniono dnia: 2013-02-22 14:48 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin zarządzania wynikami pracy intelektualnej, komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych w AP" zmieniono dnia: 2013-02-22 14:48 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin zarządzania wynikami pracy intelektualnej, komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych w AP" stworzono dnia: 2013-02-22 14:46 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin studiów 2012 r." zmieniono dnia: 2013-02-22 14:31 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/67/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie usunięcia oczywistych pomyłek pisarskich w Uchwale nr R/0004/15/12 z dnia 28.03.2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" zmieniono dnia: 2013-02-22 14:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2013-02-20 14:44 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/13 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Przepisach Kancelaryjno-Archiwalnych" zmieniono dnia: 2013-02-19 14:32 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/19/13 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Przepisach Kancelaryjno-Archiwalnych" stworzono dnia: 2013-02-19 14:30 przez: Ewelina Winiewicz