Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-11-26 12:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" stworzono dnia: 2012-11-22 12:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-11-22 12:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-11-22 11:24 przez:
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/101/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-11-21 09:41 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentów niepełnosprawnych " zmieniono dnia: 2012-11-21 09:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/99/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz studentow w celu realizacji procesu kształcenia za granicą w ramach Programu LLP-Erasm" zmieniono dnia: 2012-11-21 09:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/99/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz studentow w celu realizacji procesu kształcenia za granicą w ramach Programu LLP-Erasm" stworzono dnia: 2012-11-20 14:53 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentow niepełnosprawnych i ustalenia wynagrodzenia dla asystentów niepełnosprawnych" zmieniono dnia: 2012-11-20 14:43 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentow niepełnosprawnych i ustalenia wynagrodzenia dla asystentów niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2012-11-20 14:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzą dzenie nr R/0210/68a/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie powołania Opiekunów Praktyk z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu pn."Praktyka bez wad- nowa jakość ksztalcenia nauczycieli"" stworzono dnia: 2012-11-20 13:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/34a/12 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie powołania Opiekunów Praktyk z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu pn."Praktyka bez wad- nowa jakość w kształceniu nauczycieli"" stworzono dnia: 2012-11-20 13:18 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/67/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie usunięcia oczywistych pomyłek pisarskich w Uchwale nr R/0004/15/12 z dnia 28.03.2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" zmieniono dnia: 2012-11-16 10:21 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr r/0004/50/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Piotra Sulewskiego na stanowisko kierownika Studium Informatyki" zmieniono dnia: 2012-11-16 10:18 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Komisje uczelniane" usunięto dnia: 2012-11-14 13:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Prorektorzy" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:49 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Poczet rektorów " zmieniono dnia: 2012-11-12 14:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 13:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-11-12 13:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-11-12 13:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-11-12 13:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-11-12 13:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" zmieniono dnia: 2012-11-12 11:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/95/12 z dn. 08 listopada 2012 r. w sprawie zmian do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fionansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Śłupsku" zmieniono dnia: 2012-11-12 11:44 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/96/12 z dn. 09 listopada w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO-akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50 +" stworzono dnia: 2012-11-12 11:14 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/95/12 z dn. 08 listopada 2012 r. w sprawie zmian do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fionansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Śłupsku" stworzono dnia: 2012-11-12 11:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/94/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2012-11-12 11:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/93/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2012-11-12 11:08 przez: Ewelina Winiewicz