Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-06-11 09:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-06-11 09:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/44/12 z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia nr 24/07/XII z dnia 28.06.2007 r. wprowadzającego Instrukcję w Sprawie Zabezpieczenia Mienia Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz odpowiedzialności za to mienie" stworzono dnia: 2012-06-05 14:31 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/43/12 z dn. 04 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" stworzono dnia: 2012-06-04 14:48 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/43/12 z dn. 01 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-06-04 14:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/25/12 z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii dot. zatw. Regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych" zmieniono dnia: 2012-06-04 14:41 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta i asystenta w Instytucie Fizyki " zmieniono dnia: 2012-06-04 09:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta i asystenta w Instytucie Fizyki " usunięto dnia: 2012-06-04 09:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-06-04 09:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" usunięto dnia: 2012-06-04 09:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-06-04 09:02 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" usunięto dnia: 2012-06-04 09:02 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-06-04 08:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-06-04 08:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/27/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku ak. 2013/2014" zmieniono dnia: 2012-06-01 14:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/29/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2012" stworzono dnia: 2012-06-01 13:22 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/28/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawoe przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2011 rok" stworzono dnia: 2012-06-01 13:20 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/27/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku ak. 2013/2014" stworzono dnia: 2012-06-01 13:18 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/26/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach I stopnia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: zdrowie publiczne, ratownictwoo med. i socjologia" stworzono dnia: 2012-06-01 13:12 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/41/12 z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-06-01 08:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/40/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" zmieniono dnia: 2012-05-30 13:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/40/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" zmieniono dnia: 2012-05-30 12:18 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2012-05-29 14:40 przez:
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/40/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" stworzono dnia: 2012-05-28 14:55 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-05-25 13:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" usunięto dnia: 2012-05-25 13:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki - Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2012-05-25 13:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki " usunięto dnia: 2012-05-24 13:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki " stworzono dnia: 2012-05-24 13:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-05-24 13:28 przez: Krzysztof Myszkowski