Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piątego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piatego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 wrzesnia 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piatego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." stworzono dnia: 2011-04-15 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "04/XIII/2008 z dnia 16 września 2008 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich" stworzono dnia: 2011-04-15 10:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "03/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich." stworzono dnia: 2011-04-15 10:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "02/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Uczelni" na kadencję 2008-2012." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "02/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Uczelni" na kadencje 2008-2012." stworzono dnia: 2011-04-15 10:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "01/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie Aneksu do Regulaminu Oragnizacyjnego AP w Słupsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 32/07/XII z dnia 22.10.2007 r. " zmieniono dnia: 2011-04-15 10:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "01/XIII/2008 z dnia 1 września 20078 r. w sprawie Aneksu do Regulaminu Oragnizacyjnego AP w Słupsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 32/07/XII z dnia 22.10.2007 r. " stworzono dnia: 2011-04-15 10:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Aneks nr 1 z dnia 1 września 2008 r. do Zarządzenia nr 5a/04/XI Rektora PAP w Słupsku w sprawie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont" stworzono dnia: 2011-04-15 10:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2008 r." zmieniono dnia: 2011-04-14 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2008 r." zmieniono dnia: 2011-04-14 13:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2008 r." stworzono dnia: 2011-04-14 13:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-04-14 13:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Struktura" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Struktura" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia" zmieniono dnia: 2011-04-14 12:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/17/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych "Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki"" zmieniono dnia: 2011-04-08 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/17/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uruchomienia I edycji studiów podyplomowych "Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujace do nauczania matematyki"" stworzono dnia: 2011-04-08 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/16/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjlanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2011-04-07 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/16/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszy świadczeń socjlanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-07 13:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora AP w Słupsku za rok 2010" zmieniono dnia: 2011-04-07 12:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak