Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "regulamin korzystania z sieci akademickiej w DS" stworzono dnia: 2011-01-27 12:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin studiów" stworzono dnia: 2011-01-27 12:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin studiów podyplomowych" stworzono dnia: 2011-01-27 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-01-27 12:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin wynagradzania za pracę na rzecz w projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" stworzono dnia: 2011-01-27 12:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin funduszu socjalnego" stworzono dnia: 2011-01-27 12:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin wynagradzania pracowników Akademii Pomorskiej " stworzono dnia: 2011-01-27 12:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-27 12:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-01-27 12:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2011-01-27 12:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2011-01-27 12:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2011-01-26 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2011-01-26 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-26 13:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-01-26 13:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2011-01-26 13:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Strona : "Udostępnianie informacji nieopublikowanych " zmieniono dnia: 2011-01-26 13:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Udostępnienie informacji " stworzono dnia: 2011-01-26 13:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "Redakcja strony " zmieniono dnia: 2011-01-26 12:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-27-10 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AP" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:39 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/41/10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:35 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 12:34 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/19/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:32 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 12:29 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/19/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:29 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/41/10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:27 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/41/10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010" stworzono dnia: 2011-01-26 12:27 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/19/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2011-01-26 12:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 12:23 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 11:50 przez: Administrator Administrator (apsl)