Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0004/41/10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010" zmieniono dnia: 2011-01-26 12:27 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/41/10 w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010" stworzono dnia: 2011-01-26 12:27 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/19/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2011-01-26 12:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 12:23 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." zmieniono dnia: 2011-01-26 11:50 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R/0004/11/10 w sparwie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2009 rok." stworzono dnia: 2011-01-26 11:49 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-20-10 wprowadzajaca aneks nr 3 do regulaminu przyznawania medalu oraz odznaki honorowej AP" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:44 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-31-10 wyrazenie gody na przeksztalcenie Instytutu Geografii w Instytut Geografii i Studiow Re" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:44 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-30-10 zmiany organizacyjne w Katedrze Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:43 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-29-10 w sprawie niodplatnego przejecia zbiornika wodnego w Gminie Debnica Kaszubska" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:43 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-27-10 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AP" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:43 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-26-10 w sprwie uczczenia 30. rocznicy podpisania porozumien sierpniowych" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:42 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-25- w sprawie wyrazenia zgody na zatrudnienie" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:42 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-24-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:42 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-23-10 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:41 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-22-10 w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Senatu" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:41 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-21-10 wyrazenie zgody na zatrudnienie" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:41 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-18-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Historii" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:40 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-17-10 wyrażenie zgody na przekształcenie Instytutu Historii w Instytut Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:40 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-16-10 zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstepnego w 2011/2012" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:39 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-15-10 w sprawie utwarzenia na W.M.-P. kierunku studiów "ochrona srodowiska"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:39 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-14-10 w sprawie pobierania oplat za uslugi eduk. w roku 2010/2011" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:38 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-13-10 w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:11 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-13-10 w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:11 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-12-10 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:10 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:07 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:07 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:07 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:07 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:07 przez: Administrator Administrator (apsl)