Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP"" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:06 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-09-10 w sparwie utworzenia ZOD w Koszalinie" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:05 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-08-10 w sparwie przeznaczenia ?rod. finans. ze sprzedazy nieruchom. przy ul. Bauera 14" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:05 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-07-10 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:05 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-06-10 w sparwie zmian osobowych w składzie KDU dla Studentow" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-05-10 w sprawie Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich AP w Slupsku" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-04-10 w sparwie budzetu na 2010 r." zmieniono dnia: 2011-01-26 11:04 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-03-10 w sparwie zmian organizacyjnych na W.F.-H. w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2011-01-26 11:03 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-32-10 zmiany organizacyjne w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:57 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-33-10 w sprawie wynagradzania pracownikow AP uczestniczacych w projektach " zmieniono dnia: 2011-01-26 10:56 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0004-20-10 wprowadzajaca aneks nr 3 do regulaminu przyznawania medalu oraz odznaki honorowej AP" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:53 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "U-0004-42-10 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2010 r." zmieniono dnia: 2011-01-26 10:52 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-54a-10 w sprawie powo?ania komisji przetargowej - us?uga druku" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:26 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-54-10 w sprawie powolania zespolu powypadkowego" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:25 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-55-10 w sprawie zmian organizacyjnych na W. Mat-Przyr. w Katedrze Nauk o Zdrowiu" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:23 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-56-10 w sprawie powolania nowych jednostek organiz. w Kated. Nauk o Zdrowiu na W. Mat.-Przyr." zmieniono dnia: 2011-01-26 10:22 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-57-10 w sprawie zmian organizacyj. na Wydz. Mat.-Przyr. w Inst. Matematyki" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:21 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-58-10 w sprawie powolania nowych jednost. oragniz. w Inst. Matematyki na Wydz. Mat.-Przyr." zmieniono dnia: 2011-01-26 10:20 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-59-10 w sprawie przeksztalcenia Inst. Geografii w Instytut Geografii i Studiow Regionalnych" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:19 przez: Administrator Administrator (apsl)
 • Artykuł : "R-0210-60-10 w sprawie wysokosci oplat z tytulu roznic programowych oraz powtarz. przedmiotu i semes" zmieniono dnia: 2011-01-26 10:18 przez: Administrator Administrator (apsl)