Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Skład Senatu AP

Drukuj
1 2 3

CZŁONKOWIE SENATU XIV KADENCJI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

 

Rektor, prorektorzy, dziekani

dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd

prof. Joanna Bernagiewicz

dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski

dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska

dr hab., prof. nadzw. Andrzej Icha

prof zw. dr hab. Iryna Surina

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem nauk. dra hab.

prof zw. dr hab. Oleg Aleksandrowicz

prof dr hab. Anatoliy Barannyk

dr hab., prof. nadzw. Elżbieta Kal

dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski

dr hab., prof. nadzw. Piotr Kołakowski

dr hab., prof. nadzw. Ryszard Kozłowski

dr hab., prof. nadzw. Natalia Kurhaluk

dr hab., prof. nadzw. Jolanta Morozińska-Gogol

prof. zw. dr hab. Galina Nefagina

dr hab., prof. nadzw. Mykoła Ovczarenko

dr hab., prof. nadzw. Monika Zytke 

dr hab. Adriana Biedroń

Nauczyciele akademiccy bez stopnia naukowego dra hab.

dr Wiesław Lesner

dr Sławomir Pasikowski

dr Krzysztof Rychert

Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w BU, SI, SPNJO oraz CS-R 

mgr Jolanta Lewicka

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Agnieszka Kozłowska - Łyczak

Studenci

Marta Kamrowska 

Dominika Kosecka

Tomasz Unger

Patrycja Kunysz

Mirosława Piechota

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Eugenia Rybak

Z głosem doradczym

mgr inż. Ewa Sobolewska - Kanclerz

mgr inż. Krzysztof Asztemborski - Kwestor

dr Beata Taraszkiewicz

dr Krystyna Krawiec-Złotkowska  NSZZ "Solidarność'

dr Piotr Gancarz ZNP

Zbigniew Bronk KNSZZ  "Solidarność 80"

Krzysztof Biernacki  KZ WZZ "Sierpień 80"

 

 

CZŁONKOWIE SENATU XIII kadencji AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Rektor, prorektorzy, dziekani
- dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd
- prof. Joanna Bernagiewicz
- prof. dr hab. inż. Antoni Drapella
- prof. zw. dr hab. Zbigniew Mudryk
- dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
- prof. zw. dr hab. Iryna Surina
- dr hab., prof. nadzw. Jan Trojanowski

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem nauk. dra hab.
 - prof. zw. dr hab. Aleh Aleksandrowicz
- dr hab., prof. nadzw. Ewa Bilińska-Suchanek
- dr hab., prof. nadzw. Marian Drozdowski
- dr hab., prof. nadzw. Wacław Florek
- prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński
- dr hab., prof. nadzw. Piotr Kołakowski
- dr hab., prof. nadzw. Hubert Mikołajczyk
- dr hab., prof. nadzw. Edward Ratuszniak
- dr hab., prof. nadzw. Sławomir Rzepczyński
 - prof. zw. dr hab. Władimir Tomin
- dr hab., prof. nadzw. Adam Wojciechowski

Nauczyciele akademiccy bez stopnia naukowego doktora habilitowanego:
- dr Ewa Murawska
- dr Iwona Jażewicz
- dr Andrzej Rossa
- dr Bogdan Zaworski

Przedstawiciel SPNJO, SWFiS, Biblioteki:
- mgr Bożena Sypiańska

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- Barbara Kulis

Studenci:
- Edyta Król
- Tomasz Budrewicz
- Marek Sadowski
- Agnieszka Cyrson
- Paulina Grabowska
- Grzegorz Milczarek

Z głosem doradczym:
- mgr inż. Ewa  Sobolweska – Kanclerz
- mgr inż. Krzysztof Asztemborski – Kwestor
- mgr Elżbieta Różalska
- dr Krystyna Złotkowska – NSZZ „Solidarność”
- dr Piotr Gancarz - ZNP
- Zbigniew Bronk – KNSZZ „Solidarność ‘80”