Akademia Pomorska w Słupsku

Administracja

Administracja

Archiwum Uczelniane

Audytor Wewnętrzny

Biuro Gospodarowania Majątkiem

Biuro ds. Kształcenia

Biuro ds. Studentów

Biuro ds. Nauki

Biuro Rektora

Inspektor ds. BHP i PPOŻ.

Kancelaria Ogólna

Kwestor

Osiedle Akademickie

Pion Ochrony

Radca Prawny

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Sekcja Finansowo-Księgowa

Sekcja Informatyki

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych

Sekcja Płac

Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych


Data wytworzenia: 2011-01-17 16:54 Autor: Administrator Data publikacji: 2010-02-24 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-05 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski