Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Strona : "Statystyki" zmieniono dnia: 2021-09-01 15:44 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Statystyki" zmieniono dnia: 2021-09-01 15:43 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Obsługa biuletynu" zmieniono dnia: 2021-09-01 15:43 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Obsługa biuletynu" zmieniono dnia: 2021-09-01 15:42 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Statystyki" stworzono dnia: 2021-09-01 15:35 przez: Piotr Oleksy
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.69.18 Senatu AP w Słupsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni" zmieniono dnia: 2021-01-26 11:02 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-01-04 17:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Przebudowa Domu Studenta nr 1 w AP w Słupsku - Roboty budowlane" stworzono dnia: 2020-12-30 16:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-12-30 12:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-29 15:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy" stworzono dnia: 2020-12-28 14:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Skład Rady Uczelni I Kadencji" zmieniono dnia: 2020-12-28 14:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku (grudzień 2020 r.)" stworzono dnia: 2020-12-28 14:47 przez: Lena Cylupa
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-12-24 11:08 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-24 10:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-12-24 07:44 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Regulamin organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku (grudzień 2020 r.)" stworzono dnia: 2020-12-23 17:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin Organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-12-23 17:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-23 13:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-23 12:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-23 12:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.180.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w Kasie Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-22 20:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.179.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w Wydawnictwie Naukowym" stworzono dnia: 2020-12-22 20:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.178.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w sklepie z materiałami promocyjnymi Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-12-22 19:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-22 14:40 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.13.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni za rok 2019/2020" stworzono dnia: 2020-12-22 14:15 przez: Lena Cylupa