Akademia Pomorska w Słupsku

Informacja dot. wyboru wykonawcy studium wykonalności dla projektu SOA.

Informacja dot. wyboru wykonawcy studium wykonalności dla projektu SOA.

Informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku, dnia 25.02.2016r., do godz. 10.00 zostanie zamieszczona informacja nt. wyboru oferty wraz z protokołem komisji oceniającej, na wykonanie Studium wykonalności, w tym test występowania  pomocy publicznej w projekcie i opracowanie Wniosku aplikacyjnego dla projektu pt. Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).


Data wytworzenia: 2016-02-22 13:45 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-02-22 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-22 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa