Akademia Pomorska w Słupsku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA WYBÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU SOA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA WYBÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU SOA

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA WYBÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU

"ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W RAMACH SŁUPSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO (SOA)"

Akademia Pomorska w Słupsku  informuje, że unieważnia konkurs z dnia 22.12.2015 r.  na wybór parterów w celu wspólnego przygotowywania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, zgodnie z § 8 pkt. 13 Regulaminu konkursu.
Konkurs unieważniono w związku  z rezygnacją jednego  z parterów co skutkuje  koniecznością  zmiany modelu projektu.


Data wytworzenia: 2016-05-06 15:07 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-05-06 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-06 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa