Akademia Pomorska w Słupsku

Komunikat Komisji Wyborczej AP z 28 maja 2020 r.

Komunikat Komisji Wyborczej AP z 28 maja 2020 r.

Komunikat Komisji Wyborczej AP z 28 maja 2020 r.

Z uwagi na to, że kadencja Senatu AP upływa 31 sierpnia 2020 r., wybory do nowego Senatu muszą odbyć się jeszcze przed sezonem urlopowym, oczywiście w reżymie sanitarnym.

  1. Kandydatów do Senatu można zgłaszać do 4 czerwca br. do godz. 20:00 przez pocztę internetową na adres sekretarza Komisji Wyborczej Pani mgr Mirosławy Jagodzińskiej (miroslawa.jagodzinska@apsl.edu.pl). Dokumenty można także zgłosić osobiście po uprzednim umówieniu się z Panią Jagodzińską (tel. 694 613 489). Lista kandydatów do Senatu zostanie ogłoszona 5 czerwca br. Uchwała Komisji Wyborczej z 4 marca br. w sprawie podziału miejsc w Senacie znajduje się w zakładce „wybory”.
  2. Aby zgłosić kandydata należy wypełnić formularz „zgłoszenie kandydata (kandydatki”) oraz „oświadczenie kandydata (kandydatki) do Senatu” (oba formularze znajdują się w zakładce „wybory”), podpisać, zeskanować i zeskanowane formularze wysłać na podany wyżej adres. 
  3. Kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. obowiązuje złożenie oświadczenia lustracyjnego. Jeżeli kandydat złożył już w przeszłości takie oświadczenie (np. przy okazji kandydowania do Kolegium Elektorów), to obecnie składa oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Jeżeli kandydat nie składał dotychczas oświadczenia lustracyjnego, to musi złożyć je obecnie. Oświadczenia będzie przyjmował Pan mgr Zenon Stanisławek w sali Senatu 2 czerwca w godz. 11-13 i 4 czerwca w godz. 10-12.
  4. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy AP, którzy spełniają warunki wymienione w formularzu „oświadczenie kandydata (kandydatki) do Senatu” i nie ukończyli lub nie ukończą do 31 sierpnia br. 67 lat. Biernego prawa wyborczego do Senatu nie mają pracownicy, którzy zasiadali w Senacie AP przez ostatnie dwie pełne kadencje (nie dotyczy to osób, które zasiadały w Senacie z tytułu pełnienia funkcji Rektora AP).
  5. Wybory do Senatu zostaną przeprowadzone 10 czerwca br. w godz. 9-14, w gmachu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. Profesorowie i profesorowie Uczelni będą głosować w sali nr 217 na I piętrze, pozostali nauczyciele akademiccy – w sali nr 315 na II piętrze, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – w Galerii Akademickiej na III piętrze. Wybory we wszystkich lokalach będą nadzorowane przez członków Komisji Wyborczej. Po zakończeniu głosowania wszystkie urny zostaną przeniesione do Galerii Akademickiej, gdzie Komisja Wyborcza w pełnym składzie policzy oddane głosy. Po zakończeniu liczenia głosów i sporządzeniu protokołu, zostanie on niezwłocznie opublikowany na stronie Uczelni.
  6. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy Uczelni, którzy mieli czynne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów.

                   Sekretarz Komisji Wyborczej Mgr Mirosława Jagodzińska                                            
                   Przewodniczący Komisji Wyborczej dr hab. Zenon Romanow, prof. AP


Data wytworzenia: 2020-05-28 Autor: Komisja Wyborcza Uczelni Data publikacji: 2020-05-28 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa