Akademia Pomorska w Słupsku

Prorektor ds. Studentów

Prorektor ds. Studentów

 

dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska 

Kompetencje:

 1. prowadzenie i zwierzchnictwo nad:
 • praktykami studenckimi;
 • działalnością studencką;
 • wykorzystaniem środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 • wykorzystaniem środków przeznaczonych dla studentów niepełnosprawnych;
 • przebiegiem rekrutacji na studia;
 • odpowiedzialnością dyscyplinarną studentów i doktorantów;
 • kursami dokształcającymi i szkoleniami, w tym kursami językowymi;
 • nadzorowaniem działalności Osiedla Akademickiego.

 

 1. Prorektorowi ds. Studentów podlegają:
 1. Punkt Rekrutacyjny,
 2. Sekcja ds. Pomocy Materialnej,
 3. Akademickie Biuro Karier,
 4. Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych,
 • Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów,
 • Osiedle Akademickie.

Data wytworzenia: 2016-10-14 08:51 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski