Akademia Pomorska w Słupsku

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

dr hab. Marek Łukasik, prof. AP - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

1. Kompetencje:


1) koordynowanie prac związanych z wdrażaniem strategii Uczelni,
2) współpraca międzynarodowa w zakresie programów europejskich poza projektami badawczymi (wymiany międzynarodowe – ERASMUS, Fundusze Norweskie i in.; umowy, koordynacja wymian, inicjowanie nowych zadań w zakresie umiędzynarodowienia),
3) koordynacja wymian i nadzór nad realizacją umów bilateralnych, w tym wymiany semestralne i 2-dyplomu;
4) współpraca z zakresie promocji międzynarodowej oferty kształcenia,
5) nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w ramach realizacji projektów międzyuczelnianych;
6) udział i nadzór nad działalnością w zakresie pozyskiwania środków unijnych (np. MOF, Inteligentne Spec. Pomorza);
7) koordynowanie działań na rzecz współpracy z otoczeniem zewnętrznym - gospodarką i samorządem oraz III sektorem;
8) tworzenie i promocja oferty badawczo-szkoleniowej i realizacja działań usługowych na rzecz środowiska gospodarczo-samorządowego,
9) sprawy informatyzacji uczelni, w tym nadzór nad wdrożeniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie uczelnią.

2. Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy podlegają:
Biuro ds. Rozwoju i Współpracy:
a) Sekcja ds. współpracy międzynarodowej,
b) Sekcja/stanowisko ds. współpracy z gospodarką 


Data wytworzenia: 2020-12-28 14:49 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2020-12-28 14:49 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-28 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa