Akademia Pomorska w Słupsku

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

Kompetencje:

 1. Prowadzenie i zwierzchnictwo nad:
 • organizacją procesu dydaktycznego na studiach I i II stopnia oraz nadzorowaniem studiów III stopnia do momentu ich wygaśnięcia oraz szkoły doktorskiej;
 • powstawaniem, wdrażaniem i realizacją programów kształcenia;
 • studiami podyplomowymi oraz dodatkową ofertą kształcenia;
 • koordynacją systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesem i bazą dydaktyczną;
 • nadzorowaniem wewnętrznych systemów jakości kształcenia;
 • nadzorowaniem procedur konkursowych na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne;
 • zawieraniem umów cywilnoprawnych związanych z procesem dydaktycznym;
 • działalnością dydaktyczną nauczycieli akademickich, w tym nadzorem nad prawidłową realizacją ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych.

 

2. Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:

 1. Sekcja ds. Koordynacji Kształcenia
 2. Sekcja ds. Programów studiów i edukacji ustawicznej
 • Samodzielne stanowisko ds. jakości kształcenia
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Szkoła Doktorska

Data wytworzenia: 2019-11-06 12:35 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:49 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski