Akademia Pomorska w Słupsku

Rektor Akademii Pomorskiej

Rektor Akademii Pomorskiej

dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni.

 1. Kompetencje:
 • zarządza Uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni;
 • kieruje działalnością Uczelni przy pomocy Prorektorów, Dyrektora ds. organizacyjnych, Dyrektora ds. infrastruktury oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, nieprzewidziane dla innych organów;
 • szczegółowe kompetencje Rektora określa  § 19 Statutu Uczelni;
 • w czasie nieobecności Rektora zastępuje go każdorazowo wyznaczony przez niego Prorektor;
 • w istotnych dla Uczelni sprawach Rektor zasięga opinii Kolegium Rektorskiego.
 1. Rektorowi podlegają wszystkie  jednostki organizacyjne, zwane Administracją, przy czym są one bezpośrednio nadzorowane przez:
  1. Prorektora ds. Studentów,
  2. Prorektora ds. Kształcenia,
  3. Prorektora ds. Nauki,
  4. Dyrektora ds. organizacyjnych,
  5. Dyrektora ds. infrastruktury.

Data wytworzenia: 2016-10-14 09:11 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 09:11 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-06 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa