Akademia Pomorska w Słupsku

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

SIWZ z dnia 01.02.2018

Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf
załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
załącznik nr 4 - Wzór umowy: zadanie nr 1 – załącznik 4.1., zadanie nr 2 – załącznik 4.2
Załącznik nr 4.2 po modyfikacji 15.02.2018
załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
załącznik nr 6 - Wykaz osób.pdf
załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
załącznik nr 8,9,10 – projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót – ZADANIE 1.pdf
załącznik nr 11,12,13 – projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót – ZADANIE 2.pdf
 


Data wytworzenia: 2018-02-01 15:51 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-02-01 15:51 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska