Akademia Pomorska w Słupsku

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

SIWZ postępowania 1007/2018  z dnia 18.07.2018

Załączniki do SIWZ postępowania 1007/2018 z dnia 18.07.2018:
załącznik nr 1 -     Formularz oferty.pdf
załącznik nr 1 -     Formularz oferty.doc

załącznik nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
załącznik nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc

załącznik nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
załącznik nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

załącznik nr 4 -     Wzór umowy: zadanie nr 1 – załącznik 4.1., zadanie nr 2 – załącznik 4.2.pdf

załącznik nr 5 -     Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
załącznik nr 5 -     Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

załącznik nr 6 -     Wykaz osób.pdf
załącznik nr 6 -     Wykaz osób.doc

załącznik nr 7 -     Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
załącznik nr 7 -     Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

załącznik nr 8, 9 i 10 – projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót – ZADANIE 1:
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10

załącznik nr 11, 12, 13 – projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót – ZADANIE 2:
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13


Data wytworzenia: 2018-07-18 13:41 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-07-18 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-22 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska