Akademia Pomorska w Słupsku

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki Uczelnianej

SIWZ postępowania 1065/2018 z dnia 10.08.2018

Załączniki do SIWZ postępowania 1065/2018 z dnia 10.08.2018:
załącznik nr 1 -     Formularz oferty.pdf
załącznik nr 1 -     Formularz oferty.doc

załącznik nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
załącznik nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc

załącznik nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
załącznik nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

załącznik nr 4 -     Wzór umowy.pdf

załącznik nr 5 -    Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf
załącznik nr 5 -     Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

załącznik nr 6 -     Wykaz osób.pdf
załącznik nr 6 -     Wykaz osób.doc

załącznik nr 7 -     Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
załącznik nr 7 -     Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

załącznik nr 8, 9 i 10 – projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót:
załącznik nr 8.pdf
załącznik nr 9.pdf
załącznik nr 10.pdf

 


Data wytworzenia: 2018-08-10 14:25 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-08-10 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska