Akademia Pomorska w Słupsku

Terminarz wyborów Kolegium Elektorów, Rektora i Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Terminarz wyborów Kolegium Elektorów, Rektora i Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Terminarz wyborów Kolegium Elektorów, Rektora i Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

13 I 2020 r. – poniedziałek,  godz. 10, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Ustalenie przez Komisję Wyborczą liczby członków Kolegium Elektorów i dokonanie podziału mandatów między przedstawicieli pracowników, studentów i doktorantów, a także dokonanie  podziału mandatów dla profesorów i profesorów Uczelni według dziedzin nauki i sztuki

17 I 2020 r. – piątek
Wskazanie kandydatów Rady Uczelni na Rektora

22 I 2020 r. – środa, godz. 10-14, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów

22 I 2020 r. – środa, godz. 16, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Ogłoszenie listy kandydatów do Kolegium Elektorów

19 II 2020 r. – środa, godz. 10-14, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Wybory członków Kolegium Elektorów

19 II 2020 r. – środa, godz. 17, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Ogłoszenie wyników wyborów do Kolegium Elektorów

26 II 2020 r. – środa, godz. 11, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Wybory indykacyjne

26 II 2020 r. – środa, godz. 14, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Ogłoszenie wyników wyborów indykacyjnych

2 III 2020 r. – poniedziałek, godz. 10-11, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Zgłaszanie kandydatów społeczności akademickiej na Rektora

4 III 2020 r. – środa
Wyrażenie opinii o kandydatach na Rektora przez Senat

6 III 2020 r. – piątek
Wskazanie kandydatów Rady Uczelni na Rektora po zaopiniowaniu ich przez Senat

9 III 2020 r. – poniedziałek, 10-11, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Dokonanie przez Komisję Wyborczą podziału mandatów do Senatu

11 III 2020 r. – środa, godz. 10-13, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Otwarte zebranie przedwyborcze

11 III 2020 r. – środa, godz. 13, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Wybory Rektora

11 III 2020 r. – środa, godz. 15, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Ogłoszenie wyników wyborów na Rektora

18 III 2020 r. – środa, godz. 10-14, s. 26 w budynku b. Wydziału Filologiczno-Historycznego
Zgłaszanie kandydatów do Senatu

25 III 2020 r. – środa, godz. 10-14, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Wybory członków Senatu

25 III 2020 r. – środa, godz. 16, aula na ul. Bohaterów Westerplatte
Ogłoszenie wyników wyborów do Senatu

Przewodniczący Komisji Wyborczej  dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Sekretarz Komisji Wyborczej AP Mgr  Mirosława Jagodzińska


Data wytworzenia: 2020-01-09 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2020-01-09 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa