Akademia Pomorska w Słupsku

Uchwała nr R.000.34.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.04.20 r. w spr. przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.46.19 Senatu AP z dnia 19.06.19 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Studiów AP

Uchwała nr R.000.34.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.04.20 r. w spr. przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.46.19 Senatu AP z dnia 19.06.19 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Studiów AP


Data wytworzenia: 2020-04-29 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-04-30 14:52 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa