Akademia Pomorska w Słupsku

Uchwała nr R.000.64.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie dostosowania sposobu postępowania w spr. nadania stopnia doktora do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr R.000.64.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie dostosowania sposobu postępowania w spr. nadania stopnia doktora do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Data wytworzenia: 2019-10-30 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2019-11-04 14:41 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-06 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa