Akademia Pomorska w Słupsku

Uchwała nr R/0004/73/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu AP w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr R/0004/73/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu AP w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/2014


Data wytworzenia: 2012-12-04 14:01 Autor: Ewelina Winiewicz Data publikacji: 2012-12-04 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Winiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-19 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa