Akademia Pomorska w Słupsku

Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu

Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis sprzętu IT i oprogramowania.

Ww. postępownie dostępne jest pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/237889

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2019-07-03 14:02 Autor: Iwona Zagdan Data publikacji: 2019-07-03 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Zagdan Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03 Osoba modyfikująca: Iwona Zagdan