Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

SIWZ postępowania 1099/2018 z dnia 14.09.2018, ogłoszonego 18.09.2018

Załączniki do SIWZ z dnia 14.09.2018:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.,
część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5., część 6 – załącznik nr 2.6.,
część 7 – załącznik nr 2.7., część 8 – załącznik nr 2.8., część 9 – załącznik nr 2.9.,
część 10 – załącznik nr 2.10., część 11 – załącznik nr 2.11., część 12 – załącznik nr 2.12.,
część 13 – załącznik nr 2.13.pdf

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.,
część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5., część 6 – załącznik nr 2.6.,
część 7 – załącznik nr 2.7., część 8 – załącznik nr 2.8., część 9 – załącznik nr 2.9.,
część 10 – załącznik nr 2.10., część 11 – załącznik nr 2.11., część 12 – załącznik nr 2.12.,
część 13 – załącznik nr 2.13.xls

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc

Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Załącznik Nr 4 - Wzory umów:
część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5., część 6 – załącznik nr 4.6., część 7 – załącznik nr 4.7., część 8 – załącznik nr 4.8., część 9 – załącznik nr 4.9., część 10 – załącznik nr 4.10., część 11 – załącznik nr 4.11., część 12 – załącznik nr 4.12., część 13 – załącznik nr 4.13.pdf

Załącznik 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru:
część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11, część 12, część 13.xls

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.,
część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6.,
część 7 – załącznik nr 5.7., część 8 – załącznik nr 5.8., część 9 – załącznik nr 5.9.,
część 10 – załącznik nr 5.10., część 11 – załącznik nr 5.11., część 12 – załącznik nr 5.12.,
część 13 – załącznik nr 5.13.pdf

Załącznik Nr 5.11.pdf - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji dnia 08.10.2018

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji dnia 15.10.2018

część 1 - Załącznik nr 5.1, część 2 - Załącznik nr 5.2, część 4 - Załącznik nr 5.4, część 10 - Załącznik nr 5.10, część 11 - Załącznik nr 5.11, część 13 - Załącznik nr 5.13.pdf

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po sprostowaniu dnia 17.10.2018

część 2 - Załącznik nr 5.2.pdf

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfijachu z dnia 23.10.2018

część 5 - Załącznik nr 5.5.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.,
część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6.,
część 7 – załącznik nr 5.7., część 8 – załącznik nr 5.8., część 9 – załącznik nr 5.9.,
część 10 – załącznik nr 5.10., część 11 – załącznik nr 5.11., część 12 – załącznik nr 5.12.,
część 13 – załącznik nr 5.13.doc

Załącznik Nr 5.11.doc - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji dnia 08.10.2018

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji dnia 15.10.2018

część 1 - Załącznik nr 5.1część 2 - Załącznik nr 5.2część 4 - Załącznik nr 5.4część 10 - Załącznik nr 5.10część 11 - Załącznik nr 5.11część 13 - Załącznik nr 5.13.doc

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po sprostowaniu dnia 17.10.2018

część 2 - Załącznik nr 5.2.doc

Załącznik 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 23.10.2018

część 5 - Załącznik nr 5.5.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Załącznik Nr 10 - Tabela z wynikami testów procesorów
 


Data wytworzenia: 2018-09-18 12:04 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-09-18 12:04 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-29 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska