Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

 Nr postępowania: 149/2019

SIWZ postępowania 149/2019 ogłoszonego z dnia 11.02.2019

Załączniki do SIWZ postępowania: 149/2019 z dnia 11.02.2019:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1; część 2.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1; część 2.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2.doc

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.pdf
Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.doc


Data wytworzenia: 2019-02-11 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2019-02-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska