Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Nr postępowania: 218/2019

SIWZ postępowania: 218/2019 z dnia 06.03.2019

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – zał. nr 2.1., część 2 – zał. nr 2.2., część 3 – zał. nr 2.3., część 4 – zał. nr 2.4., część 5 – zał. nr 2.5., część 6 – zał. nr 2.6., część 7 – zał. nr 2.7.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – zał. nr 2.1., część 2 – zał. nr 2.2., część 3 – zał. nr 2.3., część 4 – zał. nr 2.4., część 5 – zał. nr 2.5., część 6 – zał. nr 2.6., część 7 – zał. nr 2.7.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – zał. nr 4.1., część 2 – zał. nr 4.2., część 3 – zał. nr 4.3., część 4 – zał. nr 4.4., część 5 – zał. nr 4.5., część 6 – zał. nr 4.6., część 7 – zał. nr 4.7.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – zał. nr 5.1., część 2 – zał. nr 5.2., część 3 – zał. nr 5.3., część 4 – zał. nr 5.4., część 5 – zał. nr 5.5., część 6 – zał. nr 5.6., część 7 – zał. nr 5.7.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 13.03.2019

część 3 - zał. nr 5.3.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – zał. nr 5.1., część 2 – zał. nr 5.2., część 3 – zał. nr 5.3., część 4 – zał. nr 5.4., część 5 – zał. nr 5.5., część 6 – zał. nr 5.6., część 7 – zał. nr 5.7.doc

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 13.03.2019

część 3 - zał. nr 5.3.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2019-03-06 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2019-03-06 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska