Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup, dostawa i montaż skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu:  http://miniportal.uzp.gov.pl/  
Identyfikator postępowania: 37214221-3c66-43f9-8d46-35d2c73e9c40

Zakup,dostawa i montaż skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
nr TED 236878-2019

Nr postępowania: 632/2019


Załączniki do SIWZ postępowania: 632/2019 z dnia 21.05.2019:

SIWZ postępowania: 632/2019 z dnia 21.05.2019
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc


Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4.doc

Załączniki nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 14.06.2019

część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 4 – załącznik nr 5.4.pdf
część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 4 – załącznik nr 5.4.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Załącznik Nr 10 - Tabela z wynikami testów procesorów

Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP
Instrukcja_wypełniania_JEDZ
Identyfikator postępowania
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_37214221-3c66-43f9-8d46-35d2c73e9c40

 


Data wytworzenia: 2019-05-21 12:30 Autor: Zbigniew Osadowski Data publikacji: 2019-05-21 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-09 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska