Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa dronów i akcesoriów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa dronów i akcesoriów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

SIWZ nr 1077/2018 z dn. 23.08.2018.pdf

Załączniki do SIWZ postępowania: 1077/2018 z dnia 23.08.2018:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 Protokół odbioru.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 Protokół odbioru.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2018-08-23 12:20 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2018-08-23 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-10 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska