Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

SIWZ postępowania nr 1014/2018 z dnia 26.07.2018

Załączniki do SIWZ postępowania nr 1014/2018 z dnia 26.07.2018:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1.xlsm, część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Załącznik Nr 10 - Tabela z wynikami testów procesorów.pdf


Data wytworzenia: 2018-07-26 13:39 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-07-26 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-22 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska