Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu:  http://miniportal.uzp.gov.pl/  
Identyfikator postępowania: 3d2be321-0974-4685-901f-6b7e668454ac
nr TED 2019/S 032-071470

Zakup i dostawa drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
Nr postępowania: 168/2019


Załączniki do SIWZ postępowania: 168/2019 z dnia 11.02.2019:

SIWZ postępowania: 168/2019 z dnia 11.02.2019
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc


Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5, część 6 – załącznik nr 4.6, część 7 – załącznik nr 4.7.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5, część 6 – załącznik nr 5.6, część 7 – załącznik nr 5.7.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1.xlms, część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5, część 6 – załącznik nr 5.6, część 7 – załącznik nr 5.7.docx

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Załącznik Nr 10 - Tabela z wynikami testów procesorów.pdf

Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP
Instrukcja_wypełniania_JEDZ
Identyfikator postępowania
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3d2be321-0974-4685-901f-6b7e668454ac

 


Data wytworzenia: 2019-02-14 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2019-02-14 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska