Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Załączniki do SIWZ z dn. 19.12.2017

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy - Zad1, Zad2, Zad3, Zad4, Zad5, Zad6, Zad7.xls

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.pdf

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc

Załącznik Nr 4 - Wzory umów - Zadanie 1-7.pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - Zad1, Zad2, Zad3, Zad4, Zad5, Zad6, Zad7.xls

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - Zadanie 1-7.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (ujednolicone):
Zadanie 1.doc
Zadanie 2.doc
Zadanie 3.doc
Zadanie 4.doc
Zadanie 5.doc
Zadanie 6.doc
Zadanie 7.doc

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.pdf

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.doc

Załączniki do wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.01.2018:

zad1poz.jpg

zad3poz1i2_1.jpg

zad3poz1i2_2.jpg

zad2poz2_1.png

zad2poz2_2.png


Data wytworzenia: 2017-12-19 14:54 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-19 14:54 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-15 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska