Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa mebli tapicerowanych

Zakup i dostawa mebli tapicerowanych

SIWZ postępowania 1771/2018 z dnia 28-12-2018, ogłoszonego 28-12-2018

Załączniki do SIWZ postępowania: 1771/2018 z dnia 28.12.2018:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 5 po modyfikacji z dn. 08.01.2019

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 5 po modyfikacji z dn. 16.01.2019

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.pdf
Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.doc


Data wytworzenia: 2018-12-28 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2018-12-28 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska