Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

SIWZ_1013_2018 z dn. 27072018.pdf

Załączniki do SIWZ postępowania nr 1013/2018 z dn. 27.07.2018:

Załącznik 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1, część 2 – załącznik nr 2.2, część 3 – załącznik nr 2.3, część 4 – załącznik nr 2.4, część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7, część 8 – załącznik nr 2.8.pdf

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1, część 2 – załącznik nr 2.2, część 3 – załącznik nr 2.3, część 4 – załącznik nr 2.4, część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7, część 8 – załącznik nr 2.8.xlsm

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5.część 6 – załącznik nr 4.6.część 7 – załącznik nr 4.7.część 8 – załącznik nr 4.8.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5część 6, część 7, część 8.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5część 6, część 7, część 8.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6., część 7 – załącznik nr 5.7., część 8 – załącznik nr 5.8.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6., część 7 – załącznik nr 5.7., część 8 – załącznik nr 5.8.xlsm

Załącznik nr 5.2 po modyfikacji z dn. 14.08.2018

część 2 - złącznik nr 5.2.pdf
część 2 - załącznik nr 5.2.xlsm

Załącznik nr 5.8 po modyfikacji z dn. 27.08.2018

część 8 - złącznik nr 5.8.pdf
część 8 - załącznik nr 5.8.xlsm

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2018-07-27 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2018-07-27 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-03 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska