Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu:  http://miniportal.uzp.gov.pl/  

Identyfikator postępowania: 312d0ba8-ad41-4ee4-a98f-9d1b65322a1b

nr TED 2019/S 023-049522

Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Nr postępowania: 1/2019


Załączniki do SIWZ postępowania: 1/2019

SIWZ postępowania: 1/2019 z dnia 29.01.2019

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7, część 8 – załącznik nr 2.8, część 9 – załącznik nr 2.9, część 10 – załącznik nr 2.10, część 11 – załącznik nr 2.11, część 12 – załącznik nr 2.12.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3., część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5, część 6 – załącznik nr 2.6, część 7 – załącznik nr 2.7, część 8 – załącznik nr 2.8, część 9 – załącznik nr 2.9, część 10 – załącznik nr 2.10, część 11 – załącznik nr 2.11, część 12 – załącznik nr 2.12.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc


Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3., część 4 – załącznik nr 4.4., część 5 – załącznik nr 4.5, część 6 – załącznik nr 4.6, część 7 – załącznik nr 4.7, część 8 – załącznik nr 4.8, część 9 – załącznik nr 4.9, część 10 – załącznik nr 4.10, część 11 – załącznik nr 4.11, część 12 – załącznik nr 4.12.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11, część 12.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - protokół odbioru: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11, część 12.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5, część 6 – załącznik nr 5.6, część 7 – załącznik nr 5.7, część 8 – załącznik nr 5.8, część 9 – załącznik nr 5.9, część 10 – załącznik nr 5.10, część 11 – załącznik nr 5.11, część 12 – załącznik nr 5.12.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 12.02.2019

część 5 – załącznik nr 5.5.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 07.03.2019

 
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 11.03.2019

część 7 – załącznik nr 5.7.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 18.03.2019

część 4 – załącznik nr 5.4.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3., część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5, część 6 – załącznik nr 5.6, część 7 – załącznik nr 5.7, część 8 – załącznik nr 5.8, część 9 – załącznik nr 5.9, część 10 – załącznik nr 5.10, część 11 – załącznik nr 5.11, część 12 – załącznik nr 5.12.xlms

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 12.02.2019

część 5 – załącznik nr 5.5.xlms

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 07.03.2019

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 11.03.2019

część 7 – załącznik nr 5.7.xlms

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 18.03.2019

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP
Instrukcja_wypełniania_JEDZ
Identyfikator postępowania
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_312d0ba8-ad41-4ee4-a98f-9d1b65322a1b

 


Data wytworzenia: 2019-02-01 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2019-02-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska