Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

SIWZ nr 1022/2018 z dn. 13.08.2018.pdf

Załączniki do SIWZ postępowania: 1022/2018 z dnia 13.08.2018:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Ujednolicony zał. nr 1 - Formularz oferty po modyfikacji z dn. 21.08.2018

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 Protokół odbioru: część 1, część 2, część 3.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.doc

Załącznik nr 5.3 po modyfikacji z dn. 16.08.2018
część 3 – załącznik nr 5.3.pdf
część 3 – załącznik nr 5.3.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2018-08-13 Autor: Wioletta Szymańska Data publikacji: 2018-08-13 11:32 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-08 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska