Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
Nr postępowania: 701/2019

SIWZ postępowania: 701/2019 z dnia 29.05.2019

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.xlsm

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.xlsm

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

 


Data wytworzenia: 2019-05-29 Autor: Zbigniew Osadowski Data publikacji: 2019-05-28 18:22 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-19 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska