Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych
do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
Nr postępowania: 923/2019

SIWZ postępowania: 923/2019 z dnia 01.08.2019

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.xls

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.pdf
Załącznik nr 3 do Załącznika Nr 4 - Protokół odbioru.xls

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2019-08-01 18:37 Autor: Zbigniew Osadowski Data publikacji: 2019-08-01 18:37 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-16 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska