Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i pomiarowego do pracowni kształcenia praktycznego AP

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i pomiarowego do pracowni kształcenia praktycznego AP

Załączniki do SIWZ z dnia 13.04.2018, ogłoszenie nr 163922-2018-PL dnia 17.04.2018:
Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 -     Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.pdf
Załącznik Nr 2 -     Formularz cenowy: część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2.część 3 – załącznik nr 2.3.xls

Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja

Załącznik Nr 4 -     Wzór umowy: część 1 – załącznik nr 4.1., część 2 – załącznik nr 4.2., część 3 – załącznik nr 4.3.pdf

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4: część 1, część 2, część 3.pdf
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4: część 1, część 2, część 3.xls

Załącznik Nr 5 -     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1.,część 2 – załącznik nr 5.2.,część 3 – załącznik nr 5.3.pdf
Załącznik Nr 5 -     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: część 1 – załącznik nr 5.1.,część 2 – załącznik nr 5.2.,część 3 – załącznik nr 5.3.doc

Załącznik Nr 5.1 po modyfikacji dnia 07.06.2018
Część 1 - załącznik nr 5.1.pdf
Część 1 - załącznik nr 5.1.doc

Załącznik Nr 5.1 po modyfikacji dnia 14.06.2018
Część 1 - załącznik nr 5.1.pdf
Część 1 - załącznik nr 5.1.doc

Załącznik Nr 5.1 po modyfikacji dnia 20.06.2018
Część 1 - załącznik nr 5.1.pdf
Część 1 - załącznik nr 5.1.doc

Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 -     Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 -     Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 -     Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 -     Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc


Data wytworzenia: 2018-04-17 11:04 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-04-17 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska