Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Załączniki do SIWZ z dn. 29.12.2017

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2.9_formularz cenowy po modyfikacji 26.01.2018.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.xls
Załącznik Nr 2.9_formularz cenowy po modyfikacji 26.01.2018.xls

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).doc

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - instrukcja

Załącznik Nr 4 - Wzory umów - Część 1-10.pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - pdf
Załączniki Nr 3 do umowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.xls

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - Część 1-10.pdf
Załącznik Nr 5.5 po zmianie 22.01.2018.pdf
Załącznik Nr 5.5 po modyfikacji 26.01.2018.pdf
Załącznik Nr 5.6 po modyfikacji 26.01.2018.pdf
Załącznik Nr 5.9 po modyfikacji 26.01.2018.pdf
Załącznik Nr 5.10 po modyfikacji 26.01.2018.pdf

Załącznik nr 5.4 po modyfikacji 05.02.2018.pdf

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10.doc
Załącznik Nr 5.5 po zmianie 22.01.2018.doc
Załącznik Nr 5.5 po modyfikacji 26.01.2018.doc
Załącznik Nr 5.6 po modyfikacji 26.01.2018.doc
Załącznik Nr 5.9 po modyfikacji 26.01.2018.doc
Załącznik Nr 5.10 po modyfikacji 26.01.2018.doc

Załącznik nr 5.4 po modyfikacji 05.02.2018.doc

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Wyniki testów 1
Wyniki testów 2


Data wytworzenia: 2017-12-29 11:08 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-29 11:08 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska