Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu hydrologicznego, geologicznego i aparatury pomiarowej do kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu hydrologicznego, geologicznego i aparatury pomiarowej do kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku

SIWZ postępowania 466/2018 z dnia 10.04.2018, ogłoszonego dnia 12.04.2018

Załączniki do SIWZ z dnia 12.04.2018:
Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 2 -     Formularz cenowy:
            część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.,
            część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5., część 6 – załącznik nr 2.6.pdf

Załącznik Nr 2  - Formularz cenowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018:
           część 2 – załącznik nr 2.2.pdf

Załącznik Nr 2 -     Formularz cenowy:
            część 1 – załącznik nr 2.1., część 2 – załącznik nr 2.2., część 3 – załącznik nr 2.3.,
            część 4 – załącznik nr 2.4., część 5 – załącznik nr 2.5., część 6 – załącznik nr 2.6.xls

Załącznik Nr 2  - Formularz cenowy - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018:
           część 2 – załącznik nr 2.2.xlsx

Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ).doc
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Załącznik Nr 4 -     Wzory umów: część 1 – załącznik nr 4.1.- część 6 – załącznik nr 4.6.pdf
            Załącznik 3 do Załącznika Nr 4:
            Załącznik 3 do załącznika nr 4.1., Załącznik 3 do załącznika nr 4.2., Załącznik 3 do załącznika nr 4.3.,
            Załącznik 3 do załącznika 4.4., Załącznik 3 do załącznika 4.5., Załącznik 3 do załącznika 4.6.xls

Załącznik Nr 5 -     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
            część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.,
            część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6.pdf

Załącznik Nr 5  -   Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018:
            część 2 – załącznik nr 5.2, część 3 – załącznik nr 5.3.pdf

Załącznik Nr 5 -     Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
            część 1 – załącznik nr 5.1., część 2 – załącznik nr 5.2., część 3 – załącznik nr 5.3.,
            część 4 – załącznik nr 5.4., część 5 – załącznik nr 5.5., część 6 – załącznik nr 5.6.doc

Załącznik Nr 5  -   Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018:
            część 2 – załącznik nr 5.2, część 3 – załącznik nr 5.3.doc

Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.doc

Załącznik Nr 7 -     Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 -     Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.doc

Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.doc

Załącznik Nr 9 -     Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 -     Oświadczenie – grupa kapitałowa.doc

Załącznik Nr 10 -     Wyniki testów procesorów


Data wytworzenia: 2018-04-12 11:45 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-04-12 11:45 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-16 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska