Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego ICT, oprogramowania w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego ICT, oprogramowania w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 08.02.2018

SIWZ po modyfikacji dnia 08.02.2018

Załączniki do SIWZ z dn. 29.12.2017 i po modyfikacjach:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.docx po modyfikacji 08.02.2018

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).pdf
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - jednolity dokument (JEDZ).docx

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - instrukcja

Załącznik Nr 4 - Wzory umów - Część 1-12.pdf

Załączniki Nr 3 do umowy - pdf
Załączniki Nr 3 do umowy:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - Część 1-12.pdf
Załącznik Nr 5_1.pdf po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_4.pdf po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_5.pdf po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_9.pdf po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_12.pdf po modyfikacji 11.01.2018

Załącznik Nr 5_6.pdf po modyfikacji 15.02.2018

Załącznik Nr 5 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia:
Część1, Część2, Część3, Część4, Część5, Część6, Część7, Część8, Część9, Część10, Część11, Część12.xlsx
Załącznik Nr 5_1.xlsx po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_4.xlsx po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_5.xlsx po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_9.xlsx po modyfikacji 08.02.2018
Załącznik Nr 5_12.xlsx po modyfikacji 11.01.2018

Załącznik Nr 5_6.xlsx po modyfikacji 15.02.2018

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.pdf
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.docx

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.pdf
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie.docx

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.pdf
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych.docx

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – grupa kapitałowa.docx

Wyniki testów 1
Wyniki testów 2


Data wytworzenia: 2017-12-29 10:36 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-29 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska