Akademia Pomorska w Słupsku

Zakup i dostawa systemu zaciemniania okien wraz z montażem

Zakup i dostawa systemu zaciemniania okien wraz z montażem

Załączniki do SIWZ postępowania nr 496 z dnia 12.04.2018:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf
                        Formularz oferty.doc
    
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
                        Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.pdf

Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
                       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 5 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej.pdf
                       Informacja w zakresie grupy kapitałowej.doc


Data wytworzenia: 2018-04-12 11:01 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2018-04-12 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska